Thirteenth Weekly Discussion With Agim Jonuz

0
1175

Тринаесеттото предавање ни донесе жива дискусија со публицистот и аналитичар Г-н. Агим Јонуз. Тоа се одржа во хотел Порта на 22 февруари 2017 година.