Златко Симоновски

Г-дин Златко Симоновски е дипломиран новинар. Тој, исто така, има и две магистерски дипломи: едната е од областа медиуми и комуникации („Св. Кирил и Методиј“-Скопје), а другата од областа: човекови права и демократија во Југоисточна Европа (Болоњскиот Универзитет и Универзитетот во Сараево). Има тригодишно работно искуство како тв известувач во Телма. Покрива дневни настани главно од областа на трудот, економијата и социјалната грижа.

Станува дел од ЦИКП во мај 2013. Моментално е проект координатор на проектот „Јавен дијалог за употребата на одржлива енергија во Југоисточна Европа“.

E-mail: simonovski@crpm.org.mkzlatkosimon@gmail.com

RESUME | CV