Советодавен одбор

Програмата  достојна за почит / Советодавениот одбор составен од високо истакнати поединци-претставници на академиите, бизнис секторот и клучни политички сили во земјата, ќе гарантираат дека учесниците и предавачите се со одличен квалитет, водичи и идни водичи на Македонија. Одборот се состои од директорот на Центарот за истражување и креирање политики  г-ѓа Марија Ристеска, д-р; вонредниот професор по меѓународно право на Воената Академија „ Генерал Михајло Апостолски“ – Скопје, г-дин Методи Хаџи Јанев, моментално воено аташе во Вашингтон (САД); професорките од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ Билјана Ванковска и Гордана Силјановска Давкова и Мирјана Лазарова Трајковска, судијка, Европски суд за човекови права од февруари 2008 до февруари 2017.