Home Анализи

Анализи

Примарните и секундарните податоци прибрани од страна на тимот на ЦИКП се предмет на детално испитување од страна на нашите експерти. Нашиот тим има искуство во спроведување на квантитативни и квалитативни анализи употребувајќи дескриптивни и објаснувачки методи.   Тимот на ЦИКП за различни проекти и клиенти спроведува: анализа на ситуација, анализа на добивка, ефикасност на трошоците, проценка на влијанието на регулативата, студија на чинење и евалуација на програма / проект. За разлика од традиционалната наука која се фокусира на градење знаење во рамките на група соучесници, ЦИКП како политички институт своето внимание го насочува кон проблемите од секојдневието и поради тоа овозможува политички препораки и рамка за нивна примена во македонското општество. Оттука, сите анализи на ЦИКП  се политички релевантни и претставени во различни форми – политички белешки, куса анализа и политички студии.

Posts related to Analysis

Latest Web posts

5,737FansLike
287FollowersFollow
11SubscribersSubscribe