Generation 2016/2017

 
Марија Антова

Образование: 

Магистер по меѓународно право и меѓународни односи (УКИМ)
Магистер по дипломатија и меѓународни односи (УКИМ)


Работна позиција: невработена

Катерина  Климоска

Образование:  Магистер по правни науки.

Работна позиција:  Ректорат на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

     
Кире Бабаноски

Образование:  Доктор на науки од областа на безбедноста.

Работна позиција:  Доцент на Факултетот за безбедносни науки, МИТ Универзитет – Скопје.

Билјана Дуковска

Образование:  Дипломиран економист за регионален и локален бизнис развој, Магистар на Општествен развој.

Работна позиција:  Претседателка на Македонска платформа против сиромаштија.

 
Здравко Вељанов

Образование:  Магистер по европски студии (Универзитетот во Флензбург и Универзитетот во Јужна Данска); Магистер по конференциско толкување.

Работна позиција: Истражувач – Центар за истражување и креирање политики (ЦИКП).

Македонка Манолева

Образование:  Дипломиран политиколог : Постдипломски Деловно   право.

Работна позиција:   Помлад  соработник за организација и административна подготовка на обуки. Сектор за управување со човечки ресурси и обуки.

 
Марина Ивановска

Образование:  Магистер по човечки права и демократија ЈЕИ.

Работна позиција:  Асистент во Советот за етика во медиумите на Македонија.

Стефан Чичевалиев

Образование: Магистер по  деловно право. Работна  позиција: Истажувач во Центар за регионално истажување и соработка “Студиорум”.

 
Томислав Ортаковски

Образование:  Дипломиран правник, меѓународно право.

Работна позиција:   Програмски раководител, Полио Плус – движење против хендикеп.

Ема Јакимовска

Образование:  Дипломиран преведувач и толкувач. Студент на магистерски студии по Меѓународни односи – разрешување на конфликти, дипломатија и човекови права, на Филозофскиот факултет во Скопје.

Работна позиција:   Уредник за интернет содржини, социјални медиуми и маркетинг во Mladi Info.

 
Фјола Златку

Образование: Дипломиран комуниколог по Меѓународни Комуникации на Универзитетот на Југоисточна Европа, Скопје.

Работна позиција:  Преведувач на редакцијата САКАМ ДА КАЖАМ на Горан Михајловски.

Весна Трајковска

Образование:   Доктор на филолошки науки.

Работна позиција: Доцент на Факултетот за безбедност – Скопје.

 
Даниел Ѓоќески

Образование:  Дипломиран политиколог, УКИМ
Магистер по политички менаџмент, УКИМ
Магистер по јавни политики, University College London

Работна позиција:   Асистент при Одделение за поддршка на пратенички групи на Собранието на Република Македонија.

Оливер Пап

Образование:   Дипломиран политиколог, постдипломски студии по Уставно право и политички системи, Правен факултет “Јустинијан I”.

Работна позиција:   Соработник во Министерство за надворешни работи.

 
Владимир Бошњаковски

Образование: Дипломиран правник.

Работна позиција:   Стопанската комора на Македонија

 
Еркан Балажи

Образование:  Магистер по економски науки

Работна позиција:  Координатор за странски студенти – Факултет за Туризам

 
Дениз Селмани

Образование: Магистер по политички науки

Работна позиција: Истражувач во Romalitic

Катерина Јакимовска

Образование: Магистер по применета политика.

Работна позиција: Проектен координатор во Фондација Конрад Аденауер.