Generation 2015/2016

 

Владимир Мијановиќ

Образование: Дипломиран политиколог

Работна позиција: Новинар за надворешна политика во дневниот весник „Нова Македонија“, 

Артан Сулејмани

Образование: Дипломиран економист во департманот финансиски менаџмент

Работна позиција: Соработник во Сектор платен промет во Народна Банка на Република 

     

Oрхан Муртезани 

Образование: Магистрант по Менаџмент и Организација, Универзитет ”Мармара”, Истанбул.

Работна позиција: Директор на Центарот за Демократија и Развој

Анабела Насковска-Петрески

Дипломиран правник по меѓународно приватно право

Работна позиција:
Соработник во Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

    

Александар Чамински

Образование: Магистер по Меѓународна Трговија
Работна позиција: Кабинет на министер за странски инвестиции, Влада на РM

Марија Јанкулоска

Образование: Дипломиран правник; Магистер по меѓународно право и меѓународни односи

Работна позиција: Координатор за истражување во Евроатлантски Совет

    

Маја Сталеска

Образование:  Дипломиран социјален  работник,

Работна позиција: Проектен координатор за Македонија за Freja Forum

Ице Илијевски

Образование: Доктор на науки од областа на безбедноста

Работна позиција: Доцент на факултетот за безбедноста – Скопје

    

Ненад Крстевски

Образование: Магистрант na MSc. in Management of Innovatıon and Busıness Development at Copenhagen Busıness School

Работна позиција: Управител на ДОО Пуратос Македонија

Наташа Видова

Образование: Дипломиран правник, Мастер од областа на Европси  институции и политики.

Работна позиција: Координатор во IOM

 

   

Елена Димовска

Образование: Дипломиран криминалист; Магистрант по криминалистика

Работна позиција: Соработник на Факултетот за безбедност- Скопје

Марија Филиповска

Образование: Магистер по правни науки

Работна позиција: Стручен соработник во Основен Суд Битола

    

Дана Петреска

Образование Магистер по право. Смер (интелектуална сопственост)

Работна позиција – Секретаријат за европски прашања, Влада на РМ

Советник за евалуација и мониторинг на Е.U фондови и друга странска помош

Катерина Бајдевска

Образование: Магистранат по Европски студии за интеграција и комуникации 

Работна позиција: Советник во Собрание на Република Македонија

  

     

Дениз Селмани

Образование: Магистер по политички науки

Работна позиција: Истражувач во Romalitico

Дарко Костовски

Образование: Дипломиран правник

Работна позиција: Адвокат

    

Христина Оџаклиеска

Образование: Докторант по географски науки во областа на заштита на животната средина

Работна позиција: Просторен планер во областа на заштита на животната средина и природното наследство

Јулијана Цековска

Образование: Дипломиран политиколог, ,Магистрант по Меѓународни политички односи

Работна позиција: Претседател на Општинска Организација на НСДП Прилеп

    

Марија Андреева

Образование: Дипломиран политиколог, Правен факултет.  Постдипломските студии по политички менаџмент на Правниот факултет.                                      

Работна позиција: Координатор во Институт Охрид

Никола Илевски

Образование: Магистер на правни науки – Меѓународно право    

Работна позиција: National Coordinator at European Students For Liberty

    

Александра Илоска

Образование: Дипломиран економист по интернационален бизнис и менаџмент- Fontys University of applied science, Холандија.

Работна позиција: Истражувач/аналитичар- Асоцијација за истражување, комуникации и равој „Паблик“

Кристина Мишева

Образование: дипломира правни студии на Правниот факултет. Докторирала на Правен факултет “Јустинијан Први”,

Работна позиција: Доцент на Правниот факултет при Универзитетот “Гоце Делчев” – Штип

   

Жарко Цветковски

Образование: Дипломиран Економиста – банкарски менаџмент – ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ – РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА (ЕУРМ) – Скопје

Работна позиција: Финансиски асистент во Центарот за истражување и креирање политики од Скопје

  

Сара Ал-Бандер

Образование: Дипломиран политолог на политички студии при Правниот факултет ,,Јустинијан Први ’’. Магистрант по International Relations and Diplomacy with Business (ACBSP Accredited) при University “American College” – Skopjе

Координатор во IOM


  Comments by Participants / Коментари од учесници
Концептот на Школата за јавни политики „Мајка Тереза“ е со уникатен карактер. Затоа да се биде учесник во истата, претставува единствено искуство кое давав поттик и отвара фронт на нови професионални  хоризонти и социјална интеракција рушејќи ги политичките, половите и верските бариери. Изборот на предавачите  за неделните и викенд сесиите кои се карактеризираа со непосредност, професионалност, како и начинот на организација на работните групи со право одат на позитивно конто на организаторите на Школата. Беше вистинско задоволство да се биде дел од Школата за јавни политики „Мајка Тереза“- Скопје.

д-р Кристина Мишева

Школото за јавни политики “Мајка Тереза”е место каде успеав да ја задоволам потребата за убавото и корисно. Школо во кое (младите) луѓе имаат можност за развој на нивните вредности, вештини и компетенции. Што научив? Научив дека Иднината секогаш почнува денес;успеав да го зајакнам и дооформам сопственото размислување за да бидам во состојба да изградам нов углед; ја утврдив границата на суд до кој се доаѓа со емоција, и суд до кој се доаѓа и со расудување, заклучување. Одличниот тимот на предавачи и можноста за дебата и отворена дискусија, овозможија надградба на моето знаење. И секако непроценлива е вредноста на прекрасните колеги и пријателства за кои верувам дека ќе бидат вечни.Велат „Не постои царски пат во учењетo”,но тука сѐ е песна.Чест, задоволство и прекрасно искуство е да се биде дел од Школото.

Катерина Бајдевска