ЦИКП развива стандарди на квалитет во управувањето на невладините организации.

Со поддршка на ЦИВИКА програмата на Швајцарската развојна соработка ЦИКП развива стандарди на квалитет во управувањето на невладините организации. Во рамките на проектот преку интервјуа се тестира методологијата на оценка на доброто управување во невладиниот сектор.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>