Home » Archives by category » Surveys
Извештај од Анкета за пред-проценка на интересите и потребите на работните групи за Отвореното владино партнерство

Извештај од Анкета за пред-проценка на интересите и потребите на работните групи за Отвореното владино партнерство

,,Центарот за истражување и креирање политики“ спроведе анкета во рамките на проектот Застапување за отворена влада: поставување на агенда и мониторинг на имплементацијата на акционите планови од страна на граѓанското општество финансиран од ЕУ и со поддршка од Програмата за развој на Обединетите Нации (УНДП), за да ја испита запознаеноста на граѓанските организации со глобалната [...]

Известување за медиуми бр. 5

Известување за медиуми бр. 5

July 21 Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренски анкети на територијата на Република Македонија на репрезентативен примерок од претставници на 70 компании на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди нивните ставови во поглед на даночната политика и различните форми на скриени [...]

Известување за медиуми бр. 4

Известување за медиуми бр. 4

February 18   2015 Работилница бр. 3:  Улогата на јавните институции и граѓанските организации во спречување на даночната евазија и измама Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок од 70 бизниси на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди различните [...]

Една третина од вработените дел од платата ја примаат во кеш

Една третина од вработените дел од платата ја примаат во кеш

18.02.2015 Една третина од вработените во земјава дел од платата ја земаат во плико во кеш, покажува анкетата на Центарот за истражување и креирање на политики. Според истражувањето поголемиот дел од платата вработените лани го земале преку трансакциска сметка, а остатокот кој се движел од 30 до 100 евра им се исплаќал во готово. Околу [...]

Известување до медиумите бр. 3

Известување до медиумите бр. 3

Работилница бр. 2:  ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МEДИУМСКОТО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКРИЕНАТА ЕКОНОМИЈА И КОРУПЦИЈА: НАЈНОВИ ТРЕНДОВИ И ЕВРОПСКИ ИСКУСТВА Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок од 1116 испитаници на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди различните форми на скриени [...]

Известување за медиуми бр. 2

Известување за медиуми бр. 2

ПОДАТОЦИ ОД АНКЕТА НА НАСЕЛЕНИЕ ЗА НЕПРИЈАВЕНАТА РАБОТА ВО МАКЕДОНИЈА Во текот на месец октомври 2014 година, Центарот за истражување и креирање на политики (ЦИКП) спроведе теренска анкета на репрезентативен примерок од 1116 испитаници на територијата на Република Македонија со цел да ги утврди различните форми на скриени економски активности. Во прилог се податоците кои [...]

Инфографик – Извештај за Отворена Влада

Инфографик – Извештај за Отворена Влада

Тој се заснова на репрезентативна анкета на 1584 испитаници кои беа анкетирани во периодот од 8 – 13 Февруари 2014. Истражувањето беше направено пред почетокот на сите политички активности поврзани со претстојните претседателски избори со цел да се добијат политички непристрасни резултати. TBD TBD

Истражување на ЦИКП Скопје: отворена влада е ранлива влада?

Истражување на ЦИКП Скопје: отворена влада е ранлива влада?

Центарот за истражување и креирање политики од Скопје во рамките на проектот Застапување за отворена влада: право да занеш во Југоисточна Европа спроведе истражување на репрезентативе примерок од 1100 испитаници за да ги спознае перцепциите на граѓаните за транспарентноста, партиципативноста, отчетноста на власта (централна и локална) во Република Македонија. Истражувањето покажа дека само 36% од [...]

Истражување на ЦИКП Скопје: граѓаните не веруваат дека нивното учество во процесите на одлучување може да влијае на одлуката!

Истражување на ЦИКП Скопје: граѓаните не веруваат дека нивното учество во процесите на одлучување може да влијае на одлуката!

Степенот на учество на граѓаните во процесите на одлучување е важен показател за отвореноста на Владата. Во Македонија истражувањето за отворена влада покажа дека иако постојат бројни алатки за учество на граѓаните во процесот на донесување на одлуки, сепак граѓаните ретко ги користат и не веруваат дека истите имаат влијание на одлуките кои се донесуваат. [...]

Истражување на ЦИКП Скопје: бизнисот и политиката најмногу влијаат на работата на владата

Истражување на ЦИКП Скопје: бизнисот и политиката најмногу влијаат на работата на владата

Центарот за истражување и креирање политики од Скопје во рамките на проектот Застапување за отворена влада: право да знаеш во Југоисточна Европа спроведе истражување на репрезентативен примерок од 1100 испитаници за да ги спознае перцепциите на граѓаните за транспарентноста, партиципативноста, отчетноста на власта (централна и локална) во Република Македонија. Истражувањето покажа дека 73,1% од вкупниот [...]

Page 1 of 212