ЦИКП развива стандарди на квалитет во управувањето на невладините организации.

0
37

Со поддршка на ЦИВИКА програмата на Швајцарската развојна соработка ЦИКП развива стандарди на квалитет во управувањето на невладините организации. Во рамките на проектот преку интервјуа се тестира методологијата на оценка на доброто управување во невладиниот сектор.