Седмично предавање со Проф. Трпески

0
1298

Во четврток 12.4.2018год. во хотел Порта во 18,00 часот гостин предавач беше Проф. д-р Предраг Трпески од Економски Факултет, при УКИМ. Темата на дискусијата беше:
Даночниот систем во Р. Македонија.