Наоди од теренско истражување во рамки на проектот „Прилагодување на индустриските односи кон новите облици на работа“

0
80

Погледнете го најновиот инфографик кој го изработи тимот на ЦИКП во рамки на проектот „Прилагодување на индустриските односи кон новите облици на работа“, финасиран од Европската Унија. Интересни податоци за тоа колку граѓаните на РМ имаат искуство со работа во нестандардни работни односи и дали се доволно храбри и расположени за да се „впуштат“ во нов облик на работа, вон рамките на најприсутниот „договор на неопределено време“.