ВЕСТ, 10 март 2012

0
1199

Тимот на ЦИКП Скопје во текот на месеците февруари и  март оствари средби со:

Организацијата  на работодавачи на Македонија, Бизнис Конфедерацијата на работодавачи на Македонија и Националната Федерација на Агенциите за привремени вработувања.